Ogólne zasady i warunki (PL)

Easyatent Holandia jest przedstawicielstwem handlowym Easyatent Chorwacja. Przy zawieraniu umowy o podróż obowiązują następujące warunki rezerwacji.

Artykuł 1 Rezerwacja

 1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub online. Rezerwacja jest ostateczna w momencie uzgodnienia telefonicznego. Otrzymasz potwierdzenie tego faktu drogą mailową. Jeśli dokonujesz rezerwacji online, Twoja rezerwacja jest ostateczna w momencie kliknięcia na przycisk "Potwierdź".
 2. Po dokonaniu rezerwacji telefonicznej lub online, prześlemy Państwu potwierdzenie drogą mailową. To potwierdzenie służy również jako faktura. Jeśli nie otrzymają Państwo tego e-maila w ciągu pięciu dni roboczych od dokonania rezerwacji, prosimy o kontakt telefoniczny.
 3. Easyatent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie internetowej i/lub w ofercie bez wcześniejszego powiadomienia.
 4. Oczywiste błędy i pomyłki w potwierdzeniu rezerwacji i/lub na stronie internetowej nie wiążą Easyatent. Takie błędy i pomyłki to błędy i pomyłki, które - z perspektywy przeciętnego podróżnego - są lub powinny być rozpoznawalne jako takie na pierwszy rzut oka. Jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia, obie mają prawo do odwołania.
 5. Główny rezerwujący podróż musi mieć w chwili dokonywania rezerwacji co najmniej 21 lat i ponosi solidarną odpowiedzialność za wszystkich zgłoszonych współpodróżnych. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez adres głównego rezerwującego.
 6. Maksymalna liczba osób w bungalowie to 6. Liczba łóżek w bungalowie przeznaczona jest dla 5 osób. Jeśli z bungalowu z płótna korzysta 6 osób, zostanie wstawione dodatkowe łóżko. Maksymalna liczba osób w namiocie safari lub mobile home zależy od typu. Jest to wskazane na stronie internetowej.
 7. Dodatkowy namiot nie może być użyty dla większej liczby osób niż maksymalna liczby osób na kwaterę. Niektóre kempingi pozwalają na użycie dodatkowego namiotu, ale należy uiścić osobną opłatę na miejscu.
 8. Easyatent zawsze stara się zapewnić miejsce parkingowe obok kwatery. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. W takich przypadkach można zaparkować samochód w pobliżu miejsca zakwaterowania lub przynajmniej na centralnym parkingu kempingu.
 9. Są kempingi, które nie przyjmują rezerwacji od grup składających się wyłącznie z młodzieży. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia takich rezerwacji.

Artykuł 2 Płatność

Wykonane do rezerwacji przed 1 marca 2024 r.

* Twój depozyt przy rezerwacji to tylko €99 (płatny w ciągu 7 dni od rezerwacji).
* Pozostałą zaliczkę (20%) należy wpłacić dopiero 1 marca 2024 roku.
* Pozostałą płatność należy uregulować dopiero 50 dni przed przyjazdem.
* Ważne: rezerwacje później niż 50 dni do przyjazdu muszą być opłacone jednorazowo.

W przypadku rezerwacji dokonanych po 1 marca 2024 r.

* Depozyt (20%) musi zostać złożony w ciągu 14 dni po dacie rezerwacji.
* Pozostałą płatność należy uregulować dopiero 50 dni przed przyjazdem.
* Ważne: rezerwacje później niż 50 dni do przyjazdu muszą być opłacone jednorazowo.

 • Jeżeli zaliczka i/lub pozostała część ceny imprezy turystycznej nie zostanie wpłacona w wyznaczonym terminie, Easyatent zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji na miejscu, a strona rezerwująca ponosi koszty rezygnacji (patrz art. 3 ust. 2).
 • W przypadku zaniedbania płatności wszelkie koszty, zarówno sądowe jak i pozasądowe, ponosi abonent, łącznie z ustawowymi odsetkami od zaległej kwoty od miesiąca następującego po terminie płatności, podanym w potwierdzeniu rezerwacji.
 • Jeśli skorzystasz z oferty, to oferta obowiązuje tylko wtedy, gdy zapłacisz w terminie. Brak zapłaty w terminie powoduje utratę zniżki, a nie rezerwacji.
 • Jeśli przyjedziesz do miejsca zakwaterowania później lub wyjedziesz wcześniej niż zarezerwowano, nie będzie zwrotu pieniędzy.

Artykuł 3 Unieważnienie lub zmiana

 1. Rezerwacje mogą być anulowane tylko w formie pisemnej.
 2. Opłata za anulowanie:
  1. Za anulowanie rezerwacji do 50 dni przed przyjazdem nie będzie pobierana opłata.
  2. Anulowanie rezerwacji w okresie od 50 do 28 dni przed przyjazdem do miejsca zakwaterowania będzie obciążone 60% ceny wakacji.
  3. Anulowanie namiotu w okresie od 27 do 1 dnia przed przyjazdem będzie obciążone 90% ceny wypoczynku.
  4. Za anulowanie rezerwacji w dniu przyjazdu do obiektu pobierana jest pełna opłata.
 3. Zmiany dokonane w ciągu 10 dni od daty rezerwacji nie będą obciążone opłatą.
 4. Główny rezerwujący może zlecić zmiany w rezerwacji do 8 tygodni przed przyjazdem do obiektu.
  Opłata za zmianę wynosi 25 euro.
 5. Zmiany polegające na częściowym anulowaniu podlegają warunkom anulowania dla tej części.
 6. Jeśli podczas pobytu na kempingu zarezerwowany okres zostanie przedłużony, należy zapłacić za dodatkowy pobyt na kempingu według cen podanych w broszurze. Wszelkie oferty nie mogą być reklamowane.
 7. Zalecamy wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji podczas rezerwacji. Składka wynosi 6% sumy podróży, 5,- € opłaty polisowej i 21% podatku ubezpieczeniowego (od składki i opłaty polisowej). Ubezpieczenie jest dostarczane przez Allianz.

Artykuł 4 Dostępność zakwaterowania

 1. W przypadku, gdy Easyatent nie może zaoferować zarezerwowanego noclegu, strona rezerwująca zostanie o tym niezwłocznie poinformowana. Jeśli to możliwe, stronie rezerwującej zostanie zaproponowana alternatywa, która jest jak najbardziej podobna, bez zwiększania kwoty podróży. W przypadku, gdy klient nie skorzysta z tej oferty, Easyatent niezwłocznie zwróci wszystkie otrzymane kwoty.
 2. Jeśli wybierasz się na wakacje z dwiema lub więcej rodzinami, być może spodoba Ci się rozbicie obok siebie. A może wolisz zacienione boisko, lub w pobliżu basenu. Możesz wskazać swoje preferencje podczas rezerwacji. Oczywiście dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa prośbę. Nie możemy jednak zagwarantować, że Państwa preferencje mogą być rzeczywiście spełnione. Wcześniejsza rezerwacja lub fakt, że od lat podróżujesz z Easyatent nie gwarantuje, że Twoje preferencje zostaną spełnione.

Artykuł 5 Przyjazd, pobyt i wyjazd

 1. Czas przyjazdu to godziny między 16:00 a 20:00. Godzina wyjazdu mieści się w przedziale od 08.00 do 10.00. Wcześniejsze przybycie odbywa się na własne ryzyko. W przypadku spodziewanego późnego przyjazdu należy poinformować telefonicznie bezpośrednio o tym fakcie zarezerwowany obiekt. Jeśli nie ma odpowiedzi, należy skontaktować się z Easyatent telefonicznie. W przeciwnym razie miejsce noclegowe pozostaje zarezerwowane na maksymalnie 24 godziny.
 2. Dla wszystkich rezerwacji, w przypadku późnego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu, będą Państwo winni kwotę za cały zarezerwowany okres.
 3. W dniu przyjazdu zostaniesz poproszony o pozostawienie depozytu w wysokości 75,00 € za namiot bungalow i 100,00 € za namiot safari i mobile home. Zostanie on Państwu zwrócony przy wyjeździe, jeśli pozostawili Państwo kwaterę w czystości. Easyatent zwróci depozyt bankowo, jeśli zakwaterowanie zostanie pozostawione prawidłowo.
 4. Wszelkie uszkodzenia, straty i/lub koszty sprzątania zostaną potrącone z depozytu.
 5. We wszystkich krajach płaci się podatek turystyczny. Oblicz za to około 1,50 euro dziennie na osobę. Dzieci często są za darmo lub za pół ceny. W Chorwacji na niektórych kempingach obowiązuje opłata rejestracyjna w wysokości 1 euro od osoby (za pobyt, nie za dzień). Czasami płaci się kaucję za np. plastikową kartę dostępu do basenu.

Artykuł 6 Skargi

 1. Jeśli masz skargę dotyczącą zakwaterowania, powinieneś najpierw przedstawić ją naszemu pracownikowi na miejscu, aby umożliwić mu natychmiastowe rozwiązanie skargi. Jeśli nie można wspólnie osiągnąć rozwiązania, należy skontaktować się z centralą Easyatent, abyśmy mogli jak najszybciej znaleźć rozwiązanie. Następnie Easyatent podejmie próbę rozwiązania skargi w ciągu 48 godzin. Należy pamiętać, że kontakt z Easyatent poza godzinami pracy dotyczy tylko spraw pilnych i poważnych skarg.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej nie później niż 7 dni po ostatnim noclegu w obiekcie Easyatent.
 3. Jeżeli w trakcie pobytu nie zgłoszą Państwo telefonicznie lub pisemnie swojej reklamacji do Easyatent, ewentualne prawo do odszkodowania wygasa. Ze złożonej skargi należy sporządzić pisemny protokół.
 4. W przypadku przedwczesnego opuszczenia zakwaterowania z własnej inicjatywy i bez konsultacji z Easyatent, prawo do jakiegokolwiek odszkodowania wygasa.

Artykuł 7 Odpowiedzialność

 1. Easyatent nie ponosi odpowiedzialności za utratę, kradzież, uszkodzenie lub obrażenia ciała spowodowane przez osoby korzystające z zakwaterowania udostępnionego za pośrednictwem Easyatent, niezależnie od tego, jak takie uszkodzenie lub obrażenia ciała powstały.
 2. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych na lub przez kemping odbywa się na własne ryzyko.
 3. Osoby korzystające z noclegów oferowanych przez Easyatent muszą przestrzegać zasad postępowania określonych przez zarządcę kempingu dla gości obecnych na jego terenie.
 4. Użytkownicy kwatery oferowanej przez Easyatent, którzy powodują lub mogą powodować uciążliwości, mogą po uprzednim upomnieniu zostać usunięci z kwatery i wykluczeni z dalszego pobytu w kwaterze przez przedstawiciela na miejscu Easyatent, bez prawa do zwrotu kosztów.
 5. Pracownicy Easyatent na kempingu nie są uprawnieni do składania oświadczeń dotyczących odpowiedzialności ze strony Easyatent.
 6. Zwierzęta domowe są dozwolone w namiotach typu bungalow Easyatent, o ile jest to dozwolone na kempingu. Zwierzęta nie są dozwolone w namiotach safari i domach mobilnych.
 7. Osoby korzystające z noclegów oferowanych przez Easyatent ponoszą odpowiedzialność za ewentualne szkody pożarowe w namiocie spowodowane ogniskiem lub grillem i/lub kuchenką gazową.
 8. W przypadku, gdy pracownik Easyatent nie może wykonywać swojej pracy z powodu choroby lub innych nagłych przyczyn, Easyatent zorganizuje zastępstwo w możliwie najkrótszym czasie. W przypadku, gdy nie można tego załatwić natychmiast, Easyatent nie ponosi odpowiedzialności za koszty z tego wynikające.
 9. Nie odpowiadamy również za wpływy zewnętrzne, takie jak warunki pogodowe, działalność budowlana na terenie obiektu, szkodniki, hałas, działanie urządzeń kempingowych (w tym basenu i WIFI) oraz okoliczności, za które odpowiada właściciel kempingu. Niektóre udogodnienia lub czynności na kempingu mogą podlegać (niewielkiej) opłacie. Umieszczone zdjęcia i rysunki służą do oddania wrażenia miejsca przeznaczenia i/lub zakwaterowania. Nie można z nich wywodzić żadnych praw. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszych warunkach podróży i rezerwacji decyduje kierownictwo.
 10. Easyatent nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty rezerwacyjnej stronie rezerwującej w przypadku wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się w każdym przypadku, bez wyczerpania tematu: ogłoszenie stanu wyjątkowego na terenie, na którym znajduje się kemping, zagrożenie pożarami lasów, wystąpienie chorób zakaźnych, które mogą być niebezpieczne dla ludzi i/lub zwierząt (np. BSE, pomór świń i FMD) oraz bezpośrednie zagrożenie powodzią.

Artykuł 8 Przepisy końcowe

 1. Wakacje w tej broszurze, jakkolwiek luksusowe i komfortowe, pozostają wakacjami na kempingu. Szczególnie dla osób, które nigdy wcześniej nie kempingowały, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że nasze kempingi są zazwyczaj w pełni zarezerwowane w miesiącach lipiec i sierpień. Jeśli spokój i prywatność są Twoimi głównymi wymaganiami wakacyjnymi, radzimy unikać tych miesięcy. Wakacje za granicą to także inni ludzie i zwyczaje, inna kultura, inne normy i wartości. To jest coś, co należy wziąć pod uwagę w swoich oczekiwaniach.
 2. Do umów zawartych, zmienionych lub uzupełnionych na podstawie niniejszych warunków sprzedaży stosuje się prawo holenderskie, chyba że na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów stosuje się inne prawo.