Privacy statement

Easyatent bv, z siedzibą przy Stationsplein 49 1703 WE Heerhugowaard, jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych w sposób odzwierciedlony w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Dane kontaktowe
https://www.easyatent.pl
Stationsplein 49
1703 WD
Heerhugowaard (NL)
info@easyatent.pl
+31 (0)513 625244

Dane osobowe, które przetwarzamy
Easyatent bv przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ korzystasz z naszych usług i/lub ponieważ sam je nam przekazujesz. Poniżej znajduje się przegląd danych osobowych, które przetwarzamy:

 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Dane adresowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Inne dane osobowe, które aktywnie podajesz np. tworząc profil na tej stronie, w korespondencji i przez telefon
 • Dane dotyczące lokalizacji
 • Dane dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie internetowej
 • Typ przeglądarki internetowej i urządzenia

Specjalne i/lub wrażliwe dane osobowe, które przetwarzamy
Nasza strona internetowa i/lub serwis nie zamierza gromadzić danych dotyczących osób odwiedzających stronę, które nie ukończyły 16 roku życia. Chyba, że mają oni pozwolenie od rodziców lub opiekunów. Nie możemy jednak sprawdzić, czy odwiedzający ma więcej niż 16 lat. Dlatego radzimy rodzicom, aby byli zaangażowani w działania online swoich dzieci, aby uniknąć zbierania danych o dzieciach bez zgody rodziców. Jeśli są Państwo przekonani, że zebraliśmy dane osobowe osoby niepełnoletniej bez takiej zgody, prosimy o kontakt pod adresem info@easyatent.nl, a my usuniemy te informacje.

Cel przetwarzania danych
Easyatent bv przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • Wysyłanie Państwu naszego newslettera i/lub broszury reklamowej
 • Dzwonienie lub wysyłanie wiadomości e-mail, jeśli jest to konieczne do realizacji naszych usług
 • Umożliwienie Ci utworzenia konta

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Easyatent bv nie podejmuje decyzji w sprawach, które mogą (znacząco) wpłynąć na ludzi na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania. Dotyczy to decyzji, które są podejmowane przez programy lub systemy komputerowe, bez udziału osoby (np. pracownika Easyatent bv).

Jak długo przechowujemy dane osobowe
Państwa dane osobowe nigdy nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności lub na stronie internetowej, z wyjątkiem przypadków, w których jakiekolwiek zobowiązania prawne wykluczają usunięcie danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim
Easyatent bv nie sprzedaje Państwa danych osobom trzecim i udostępnia je tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji naszej umowy z Państwem lub do spełnienia obowiązku prawnego. Z firmami, które przetwarzają Państwa dane w naszym imieniu, zawieramy umowę procesora, aby zapewnić ten sam poziom bezpieczeństwa i poufności Państwa danych. Easyatent bv pozostaje odpowiedzialny za to przetwarzanie.

Pliki cookie lub podobne techniki, które stosujemy
Easyatent bv używa funkcjonalnych i analitycznych plików cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany w przeglądarce komputera, tabletu lub smartfona przy pierwszej wizycie na tej stronie. Easyatent bv używa plików cookie o czysto technicznej funkcjonalności. Zapewniają one prawidłowe działanie strony internetowej oraz to, że np. Twoje preferencje są zapamiętywane. Te pliki cookie są również wykorzystywane do prawidłowego działania strony internetowej i jej optymalizacji. Podczas Twojej pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej poinformowaliśmy Cię już o tych plikach cookie i poprosiliśmy o zgodę na ich umieszczenie. Możesz zrezygnować z plików cookie, ustawiając swoją przeglądarkę internetową tak, aby nie zapisywała plików cookie. Ponadto za pomocą ustawień przeglądarki można również usunąć wszelkie informacje zapisane wcześniej.

Przeglądanie, poprawianie lub usuwanie danych
Mają Państwo prawo do wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do wycofania ewentualnej zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych przez Easyatent bv oraz mają Państwo prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że możesz złożyć do nas wniosek o przesłanie danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat w pliku komputerowym, do Ciebie lub innej organizacji wskazanej przez Ciebie. Na adres info@easyatent.nl możesz wysłać żądanie wglądu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia danych osobowych lub żądanie wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby mieć pewność, że wniosek o wgląd został złożony przez Państwa, prosimy o przesłanie wraz z wnioskiem kopii dowodu tożsamości. W tej kopii należy zaczernić zdjęcie paszportowe, MRZ (machine readable zone, pasek z numerami na dole paszportu), numer paszportu i numer służby obywatelskiej (BSN). Ma to na celu ochronę Państwa prywatności. Odpowiemy na Państwa wniosek tak szybko, jak to możliwe, ale w ciągu czterech tygodni. Easyatent bv pragnie również wskazać, że mają Państwo możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzorczego - Urzędu Danych Osobowych.

Jak zabezpieczamy dane osobowe
Easyatent bv poważnie traktuje ochronę Państwa danych i podejmuje odpowiednie środki w celu przeciwdziałania nadużyciom, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieuprawnionej modyfikacji. Jeśli mają Państwo wrażenie, że Państwa dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją przesłanki wskazujące na ich niewłaściwe wykorzystanie, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta, poprzez stronę info@easyatent.pl lub z naszym inspektorem ochrony danych:

Inspektor ochrony danych:

 1. Oude Kotte

rob@easyatent.nl

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Pomimo stałej troski i uwagi, jaką poświęcamy kompozycji tej strony, możliwe jest, że niektóre informacje są niepełne lub nieprawidłowe. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje były jak najbardziej kompletne.

Wszelkie zmiany informacji mogą być dokonywane w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym i bez konieczności powiadamiania. Wykluczamy wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, niezależnie od ich charakteru, wynikające lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z naszej strony i/lub informacji, lub z tymczasową niemożnością korzystania z tej strony. Nie ponosimy również odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem strony.

Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana i/lub publikowana za pomocą druku, fotokopii, mikrofilmu, technik cyfrowych, Internetu, CD-ROM-u lub w jakikolwiek inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy.